ZWINNA KSIĘGOWOŚĆ

“Zwinna organizacja może idealnie połączyć szybkość i zdolność adaptacji ze stabilnością i wydajnością.” McKinsey & Company

Na czym polega zwinna księgowość?

 • SZYBKIE PRZYSTOSOWANIE SIĘ DO ZMIANY I REAKCJA,
 • INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO ZMIANY;
 • ŁATWOŚĆ DOSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIENIAJĄCEGO OTOCZENIA RYNKOWEGO;
 • UMIEJĘTNOŚĆ WIDZENIA CZEGOŚ CZEGO INNI NIE WIDZĄ;
 • ZDOLNOŚĆ W ODNAJDYWANIU SIĘ W NOWYCH SYTUACJACH
 • NIEUSTANNA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

Zwinne zarządzanie projektami księgowo -rachunkowymi to  przystosowywanie się do szybko zmieniających się przepisów podatkowych oraz umiejętne zastosowanie zmian  w celu optymalizacji wartości biznesu. 

Zwinne zarządzanie pozwala na projektowanie nowych rozwiązań  usług w sposób elastyczny i w interaktywnej formie.

Dziś wszystko dookoła nas się zmienia a jedyna pewna stała w życiu to właśnie zmiana. Odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania Klienta jest właśnie zwinne podejście  księgowości.

Czym różni się zwinne podejście w księgowości od tradycyjnego?

 

Podejście tradycyjne:

 1. Standardowe planowanie zmiany np.  W zakresie formy prowadzenia działalności 
 2. Analiza obecnej sytuacji w oparciu o istniejące dane 
 3. Projekt nowego rozwiązania - zmiana z jdg na sp. z o.o. 
 4. Przystosowanie nowej formy do rodzaju prowadzonej działalności - podjęcie wzelkich niezbędnych działań 
 5. Symulacja wyliczeń w związku z planowaną zmiana 
 6. Wdrożenie i nadzór nad planowanym rozwiązaniem

 

Podejście zwinne:

 1. Zadowolenie Klienta jest dla nas  priorytetem - prowadzimy   szczegółową analizę potrzeb Klienta i na jej podstawie proponujemy   kilka rozwiązań wskazując wady i zalety każdego nich 
 2. Gotowość do  zmiany wymagań  Klienta w trakcie obsługi - jeśli w trakcie procesu pojawi się nowe zapotrzebowanie jesteśmy gotowi przystosować zaproponowane rozwiązania
 3. Im częściej otrzymujemy dokumenty tym lepiej, / rozmawiamy z Klientem o planowanych zmianach - jeśli pojawia się jakakolwiek informacja mająca wpływ na rozwiązanie chętnie poznajemy  tę informację na bieżąco 
 4. Zbudowanie zespołu projektowego,  którego celem jest dawanie wartości dla Klienta, inne podejście członków zespołu od konsultacji zewnętrznych po wspólne wypracowanie rozwiązań odważnych jakościowych, innowacyjnych . Otwartość na innowacyjne, samodzielne  rozwiązania. Celem jest , że  cała grupa działa w interesie Klienta  Nasz zespół projektowy w składzie : księgowa, doradca podatkowy , radca prawny , doradca zarządu ściśle ze sobą wspólpracują - każda z osób pracujących nad rozwiązaniem na bieżąco ma przekazywane informacje 
 5. Przeprowadzane procesy opierają się na  naszym doświadczeniu i wysokich kompetencjach całego zespołu projektowego - pracujemy  tylko z najlepszymi specjalistami 
 6. Nowa jakość komunikacji z całym zespołem- wszyscy ze sobą współpracują / przepływ informacji / Komunikacja ze wszystkimi i przepływ informacji jest kluczowy / Przeprowadzanie rozmów face tło face z członkami zespołu i Klientem to najlepszy sposób przekazywania informacji- 
 7. Mierzymy   postępy procesu za pomocą bieżących analiz zastosowanego rozwiązania 
 8. Wszyscy członkowie zespołu pracują systematycznie 
 9. Nieustannie doskonalimy  przeprowadzane procesy , szukając wciąż nowych rozwiązań 
 10. Minimalizujemy  ilość czasu pracy potrzebną na dane rozwiązanie 
 11. Każdy z członków zespołu projektowego jak i Klient ma dużą decyzyjność 
 12. Regularnie analizuję  swoją pracę

Po co mieć zwinną księgową? Zapraszamy do lektury:

https://www.saldeosmart.pl/blog/w-czym-pomoze-zwinna-ksiegowa/