KULTURA ORGANIZACYJNA

Pozytywne nastawienie i świetna atmosfera to nasze must have!

Nasza komunikacja opiera się na metodzie NVC- Porozumienie bez Przemocy.

Bierzemy odpowiedzialność za swoją pracę 

Wprowadzamy nowości i sami doskonalimy się 

Pracujemy w oparciu o nasz Kodeks Honorowy- tzw. Dekalog Podatnika 

Jesteśmy otwarci na nowości