oferta_12

Kompleksowe i rzetelne usługi księgowe:
księgi handlowe
księgi przychodów i rozchodów
ewidencje ryczałtowe
karty podatkowe
deklaracje ZUS, PIT, CIT, VAT
rozliczenia roczne
rejestry Vat
ewidencja środków trwałych
Bilanse
sprawozdania finansowe
Usługi kadrowo-płacowe, mi.n:
sporządzanie listy płac oraz rozliczenie wynagrodzeń
sporządzanie dokumentacji i rozliczeń z PFRON
sporządzanie deklaracji PIT 4 oraz złożenie do US,
Przygotowanie i wysłanie deklaracji ZUS,
Sporządzenie rozliczeń rocznych dla pracowników – PIT 11, PIT 8B
Prowadzenie akt osobowych pracowników
Przygotowywanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy